AllShield

AllShield

Risico’s bij zonnepanelen en de rol van de assurantieadviseur

Risico’s bij zonnepanelen en de rol van de assurantieadviseur

Een artikel van JPR advokaten voor de Verzekeraar de Vereende gaat speciaal over dit risico

Manon Pluymen (L), advocaat
Mae Timmer, juridisch medewerker

Consumenten en bedrijven laten massaal zonnepanelen op daken monteren om te verduurzamen en kosten te besparen. Dat leidt tot nieuwe risico’s en vragen, ook voor verzekeraars en assurantieadviseurs. Wie is er aansprakelijk voor de kosten bij schade aan zonnepanelen of veroorzaakt door zonnepanelen? Welke verzekering biedt daarvoor dekking? Hier bespreken wij in vogelvlucht welke risico’s er zijn voor bedrijven en consumenten en welke rol assurantieadviseurs kunnen spelen in dit complexe vraagstuk.

Door grote PV-installaties op daken van bedrijfsgebouwen zien verzekeraars het risico op brand en onveilige dakconstructies toenemen. Als er eenmaal brand ontstaat, is deze vaak lastig te blussen. De brandweer kan pas aan de slag als de installatie is uitgeschakeld. Als de brand uitbreekt in de buurt van brandbaar isolatiemateriaal, dan is al snel sprake van een totaalschade. Om deze risico’s zoveel mogelijk af te dekken, vragen verzekeraars om een constructieberekening en stellen zij voorwaarden aan de installatie van de constructie. In dat verband speelt Scios Scope 12 een rol, een certificeringsregeling voor inspectie van nieuwe en bestaande PV-installaties. Sinds 1 januari 2023 verplichten verschillende verzekeraars deze inspectie voor hun gebouwenverzekeringen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het voornemen om per januari 2024 de Scope 10 en Scope 12 keuring verplicht te stellen voor veestallen met PV-installaties [1]. Het doel daarvan is stalbranden te voorkomen, omdat uit onderzoek blijkt dat de rol van elektra bij stalbranden aanzienlijk is [2].

lees meer

 

Branddag 29 juni 2023
14:00 of 16:00

Demonstratie van onze brandveiligheidscoatings
voor bitumen daken, zonnepanelen, EPS & parkeergarages op onze locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel. Meld je nu aan. Dan bellen we je voor een afspraak.