ALLSHIELD

AllShield

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die AllShield verstrekt. Respect voor de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers zien we als een terechte maatschappelijke plicht. We bieden gerichte en persoonlijke service en adviezen en daar hebben we soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgen we de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Onze online dienstverlening is transparant en betrouwbaar!

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plug-ins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.
 
Omgaan met persoonsgegevens
Om offertes en facturen op te stellen gebruiken we adresgegevens. Voor het verzenden hiervan gebruiken we een post- of mailadres. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. We verkopen persoonsgegevens nooit aan derden, noch geven we ze weg tegen wederdiensten. Aan ons verstrekte persoonsgegevens blijven bij AllShield.
 
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die ons noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Adresgegevens van contacten, offertes en facturen worden opgenomen in onze klanten database. Deze is versleuteld opgeslagen en wordt alleen gebruikt voor eigen communicatie. Facturen en offertes worden minimaal elektronisch en/of op papier onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
 

We doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan in onze versleutelde cloudomgeving met real-time virus- en malwarebescherming. Om verlies van bestanden te voorkomen worden er regelmatig back-ups gemaakt. Ook deze staan versleuteld op een harde schijf in ons pand.

AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Dat kan op aanvraag via het contactformulier op deze website.
 

Opmerkingen of vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens? Neemt u a.u.b. contact met ons op.

Branddag 29 juni 2023
14:00 of 16:00

Demonstratie van onze brandveiligheidscoatings
voor bitumen daken, zonnepanelen, EPS & parkeergarages op onze locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel. Meld je nu aan. Dan bellen we je voor een afspraak.