ALLSHIELD

AllShield

Voordelen voor verzekeraars

AllShield Blue:
De ideale oplossing voor verzekeraars

AllShield Blue is een innovatieve, op mineralen gebaseerde coating, ontwikkeld voor bescherming van dakbedekking op bedrijfshallen en gebouwen. Het product verlengt de levensduur van de dakbedekking, werkt warmtewerend en is brandbeschermend. In samenwerking met gespecialiseerde bedrijven zorgt AllShield Blue voor een duurzame en veilige oplossing. Als opstalverzekeraar kunt u profiteren van de vele voordelen die AllShield Blue te bieden heeft.

Verzekerbare daken met zonnepanelen


Hoewel veel verzekeraars momenteel terughoudend zijn met het verzekeren van bepaalde daken met zonnepanelen, maakt de brandveilige laag van AllShield Blue deze nu wel verzekerbaar – en dat tegen een lage premie.

Verminderd risico op brand bij zonnepanelen

AllShield Blue, dat getest is tot 1300 graden, biedt robuuste brandbescherming voor daken met zonnepanelen of omvormers. Dit verlaagt de kans op brand aanzienlijk en beperkt tevens de omvang van een eventuele brand, wat leidt tot een lager risico op uitkeringen bij brandschade.

Verminderde kans op overslaande brand

Bij een brand in een belendend pand is de kans op overslaande brand groot als de dakbedekking uit bitumen bestaat. De beschermende laag van AllShield voorkomt dat overslaande brand de dakbedekking kan bereiken, waardoor de kans op schade aanzienlijk wordt verkleind.

Beperking van waterschade door bluswerkzaamheden

Een aanzienlijk deel van de waterschade bij brand ontstaat doordat de dakbedekking beschadigd raakt en het bluswater vrijelijk het pand kan binnenstromen. De AllShield-coating houdt niet alleen de dakbedekking intact, maar vormt ook een extra waterwerende laag, waardoor de waterschade aanzienlijk wordt beperkt.

Onderscheidend vermogen en concurrentievoordeel

Door AllShield Blue aan te bevelen, biedt u als verzekeraar een unieke oplossing die u onderscheidt van uw concurrenten, wat kan leiden tot meer klanten en een uitgebreide portefeuille.

Groener imago en toegestane zonnepanelen

Met AllShield Blue kunnen meer gebouwen worden voorzien van zonnepanelen, wat bijdraagt aan een groener imago voor uw verzekeringsmaatschappij en toont uw betrokkenheid bij het milieu.

Potentiële premieverlaging voor klanten

De verlengde levensduur en verhoogde veiligheid die AllShield Blue biedt, kunnen leiden tot een verlaging van de verzekeringspremies voor uw klanten, wat uw verzekeringsproducten aantrekkelijker maakt.

Minder onderhoudskosten en schadeclaims

AllShield Blue verlengt de levensduur van de dakbedekking en werkt warmtewerend, wat resulteert in minder onderhoudskosten en schadeclaims als gevolg van veroudering of slijtage.

Verbeterde klantrelaties en klanttevredenheid

Door proactief AllShield Blue aan te bevelen, laat u zien dat u het belang van uw klanten vooropstelt, wat bijdraagt aan vertrouwensrelaties en grotere klanttevredenheid.

Geen extra schade door glasdeeltjes

Bij een brand worden zonnepanelen dusdanig beschadigd dat glasdeeltjes in de omgeving verspreid worden. AllShield Blue voorkomt verspreiding van de brand en daarmee verspreiding van glasdeeltjes in de omgeving.

Versterking van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door het promoten van milieuvriendelijke en duurzame oplossingen zoals AllShield Blue, versterkt u uw reputatie als maatschappelijk verantwoorde onderneming en kan uw merkwaarde op de lange termijn verhogen.

AllShield Blue is een waardevolle toevoeging voor opstalverzekeraars die zich willen onderscheiden, risico’s willen beperken en duurzame oplossingen willen ondersteunen. Het aanbevelen en ondersteunen van AllShield Blue kan uw verzekeringsportefeuille uitbreiden, klanttevredenheid verhogen en uw bedrijf positioneren als een voorloper op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.

voordelen-voor-zonnepanelenleveranciers-Compliance-AllShield-Dutch-Company-voordelen-voor-verzekaars
Pand All Shield Coatings-voordelen-voor-verzekaars-AllShield
voordelen-voor-zonnepanelenleveranciers-partner-Voordelen-voor-verzekeraars-opstal-huizen-zonnenpanelen-AllShield

Branddag 29 juni 2023
14:00 of 16:00

Demonstratie van onze brandveiligheidscoatings
voor bitumen daken, zonnepanelen, EPS & parkeergarages op onze locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel. Meld je nu aan. Dan bellen we je voor een afspraak.